KALİTE POLİTİKALARIMIZ

 • Evrensel yüksek teknolojileri kullanarak, kaliteli ürünler üretmek ve en ekonomik şekilde tüketicilerine sunmak.

 • Sürekli gelişimi temel ilke edinerek, üretim kapasitesini ve teknolojilerini artırarak müşteri taleplerine cevap vermek,

 • Kaliteyi arttıracak ve sürekli iyileştirmek için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,

 • İnsan kaynaklarının sürekli geliştirilmesini, istihdamı ve çalışanların motivasyonunu sağlamak,

 • Hissedarların, toplumun, çalışanların ve tedarikçilerin beklentilerine hizmet eden sürekli gelişen ve büyüyen bir kuruluş olmak,

 • Tüm çalışmaların doğaya ve çevreye duyarlı olmalarını sağlamak,

 • Her zaman aranan ve güvenilir bir firma olmak.

BU HEDEFLERE ULAŞMAK;

 • Yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı ve en üst düzeyde müşteri tatmininin sağlanması,

 • Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, verimliğin artırılması ve maliyetleri iyileştirmek,

 • Kalite iyileştirme çalışmalarının, sistematik ve planlı bir şekilde tüm çalışanların katılımı ile sürdürmek,

 • Üretimde iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli ve temel prensip edinerek, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,

 • Çevre ve doğa dostu bir üretici olarak, havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılmasına özen göstermek,

 • T.C. başta olmak üzere faaliyet göstereceğimiz diğer tüm ülkelerin de kanun, mevzuat, yönetmelik ve standartlarına uygun olarak çalışmak,

 • Tüm tedarikçilerimizin de şirketimizin temel politikalarına ve kalite standartlarına uygun olmalarını sağlamak için gerekli iş birliğini kurmak ve sürekli denetimleri yapmak,

 • Toplam kalite anlayışımızın tüm çalışanlar tarafından aynen benimsenip eksiksiz uygulanmasının sağlanması için sürekli eğitilmesi, Çalışanların katılımını ve çalışanların kuruluşun bir parçası olmaktan heyecan ve gurur duymalarını sağlamak,

 • Sürekli gelişen, kalite politikalarından asla ödün vermeyen, adı kalite ile birlikte anılan, sektörün lider kuruluşu olmak hedefimizdir.

KALITE BELGELERI HR